Бюлетин

За нас

Фирма Смарт Софт ЕООД е създадена през 1994г.

За изминалия период фирмата се наложи като надежден партньор в IT сектора.

От началото на 2013г. фирмата и изключителен представител и дистрибутор на китайската фирма Shenzhen Haiya Technology Co. ltd., която е сред топ 5 на китайския пазар на продукти за интерактивно обучение. Продуктовата й гама включва както самостоятелни изделия като интерактивни бели дъски, LED екрани, стендове и др., така и цялостни решения свързани с интерактивно оборудване на преподавателското място, включително и изграждане на цифровизирана интерактивна класна стая.

От октомври 2013г. фирмата е въвела система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008.

„СМАРТ СОФТ” ЕООД е организация с установен опит и утвърдени управленски, финансови и производствени възможности в областта на:

 • Търговия с компютри, офис техника, консумативи и канцеларски материали;
 • Сервиз на компютри и офис техника;
 • Производство /асемблиране/ на компютри;
 • Рециклиране на консумативи за принтери;
 • Изграждане на компютърни мрежи;

Ние имаме ясното разбиране, че развитието и успехът зависят от убедеността и доверието на клиентите, от способността на организацията да гарантира пълното задоволяване на техните очаквания.

Именно защото знаем, можем и никога не се отказваме, ние правим и невъзможното, за да доставим на клиента най-добрите и съобразени с неговите потребности продукти и услуги.

Тъй като за нас клиентът е над всичко, ние не правим компромис с качеството на продаваните от нас продукти и доставяните от нас услуги.

За да можем да гарантираме на нашите клиенти комплексно обслужване на най-високо равнище, ние сме създали мрежа от партньори с опит в най-различни области, с които сформираме съвместни екипи.

Друг важен инструмент за подобряване на обслужването на клиентите и разширяването на пазара ни е разработения и поддържан от фирмата ни електронен магазин - www.smartsoft.bg.

Ние вярваме, че по този начин интересът на клиента е в максимална степен защитен, а работата е свършена както трябва.

При извършване на дейността си фирмата се стреми към стриктно спазване на нормативните, клиентските, доброволно приети и вътрешнoфирмени изисквания за качеството на извършваната дейност.

Фирмата е ориентирана е към:

 • удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;
 • обучение на персонала в съответствие с неговите потребности;
 • въвеждане на нови технологии;
 • създаване на взаимоотношения с доставчици и партньори, водещи до увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • въвеждане на непрекъснати и целенасочени подобрения;
 • спазване на нормативните и клиентски изисквания към продуктите;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството.                                                                                                                       

За да отговаря адекватно на изискванията за дейността, качеството и пазара колективът разбира политиката на ръководството приема задачите и отговорностите си мотивирано, за да допринася ефективно за постоянното развитие и подобрение.

Ръководството се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна система за управление на качеството в дружеството, като планирано и непрекъснато я оценява, актуализира периодично и предприема мерки за непрекъснатото й подобряване. То се ангажира да осигури всички необходими ресурси за документирането, поддържането и прилагането на системата.

Поддържането на ефикасна обратна връзка с клиентите и стремежа за максимално удовлетворяване на техните изисквания се отразяват пряко както в процеса на развитието, усъвършенстването и непрекъснатото подобряване на системата, така и в цялостната дейност на фирмата.

Ръководството се ангажира да осигури разясняването на политиката и да я поддържа на разположение на заинтересованите страни, както и да я прилага на всички равнища в организацията.