STEM оборудване

Преносима система за интерактивна дъска IQBoard LT-B2Преносима система за интерактивна дъска IQBoard LT-B2
Мобилен куфар GoCabby16 за пренасяне, зареждане и...Мобилен куфар GoCabby16 за пренасяне, зареждане и...
Мобилна чанта Go2 Case за пренасяне и зареждане на...Мобилна чанта Go2 Case за пренасяне и зареждане на...
Интерактивен дисплей IQTouch LE900Интерактивен дисплей IQTouch LE900